Są dodatkowe pieniądze i nowy przetarg na budowę nowego, wielkiego Szpitala Onkologicznego we WrocławiuUMWD

Są dodatkowe pieniądze i nowy przetarg na budowę nowego, wielkiego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

REKLAMA

Inwestor, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), zdecydował się przeznaczyć dodatkowe pieniądze na budowę nowego, wielkiego Szpitala Onkologicznego. Władze regionu właśnie ogłosiły drugi przetarg na realizację tej inwestycji.

Przypomnijmy, pierwotnie UMWD planował przeznaczyć na budowę wielkiego Szpitala Onkologiczno-Pulmunologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu kwotę ponad 720 milionów złotych. Jednak po otwarciu ofert w pierwszym przetargu na realizację tej inwestycji, okazało się, że taka kwota pieniędzy zdecydowanie jest za mała. Z uwagi na specyficzny charakter tego wielkiego przedsięwzięcia, do udziału w przetargu na budowę nowego szpitala zaproszonych zostało 5 firm, które posiadają odpowiednie doświadczenie w budowie obiektów medycznych. Ostatecznie tylko jedna z nich wyraziła chęć i zainteresowanie budową. Była to firma PORR S.A., która wyceniła swoje usługi na kwotę 1,42 mld złotych.

Teraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zdecydował się przeznaczyć dodatkowe 250 mln zł na realizację tej wielkiej inwestycji. Łącznie będzie więc mógł przeznaczyć na to przedsięwzięcie kwotę około miliarda złotych. Zdecydowano się też na ogłoszenie drugiego przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy szpitala. By zwiększyć szansę na jego znalezienie, tym razem UMWD zdecydował się na przetarg otwarty.

– Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego to konieczna odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych na Dolnym Śląsku. Nowoczesne lecznictwo onkologiczne jest dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego priorytetem. To troska o życie i zdrowie pacjentów onkologicznych wymagających szczególnej opieki. Dlatego powstanie nowego szpitala onkologicznego jest niezwykle ważne i wynika z wielkiej społecznej potrzeby – informuje marszałek województwa Cezary Przybylski.

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, które prowadzi postępowanie przetargowe na oferty czeka do 10 czerwca. W postępowaniu przetargowym oprócz ceny pod uwagę będą brane warunki gwarancji, a także zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zapowiedział także, że bierze pod uwagę zwiększenie kwoty, jaką trzeba będzie przeznaczyć na realizację tej wielkiej inwestycji w związku z rosnącymi w ostatnim czasie kosztami pracy i materiałów. UMWD informuje, że jest gotowy przeznaczyć na budowę szpitala nawet miliard złotych czyli od 250 mln zł więcej niż miało to miejsce podczas pierwszego przetargu.

UMWD

Przypomnijmy, w nowoczesnym obiekcie, pod wspólnym szyldem DCOPiH, będą funkcjonować połączone już w minionym roku trzy jednostki lecznicze, tj.: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

Powierzchnia zabudowy szpitala, który ma powstać w zachodniej części Wrocławia, w okolicach ul. Kosmonautów będzie wynosić 27 952 mkw. Inwestycja zakłada budowę 5 kondygnacji (w tym 1 podziemnej). Szpital ma dysponować 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i 1026 miejscami parkingowymi.

Zakończyły się już także prace koncepcyjno-projektowe i działania przygotowawcze do realizacji robót budowlanych. Opracowany został plan funkcjonalno-użytkowy nowego szpitala, czyli szczegółowa dokumentacja, która zawiera koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. W miejscu przyszłej budowy przeprowadzono już prace przygotowawcze i archeologiczne.

– Budowa nowego szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu to niezwykle ważna inwestycja w skali całego regionu, która w dużym stopniu zwiększy jakość opieki medycznej Dolnoślązaków. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów. Nowoczesna onkologia, którą z zaangażowaniem tworzymy, to największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków – mówił Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

REKLAMA

Realizacja prac w procesie budowy nowego szpitala

Prace nad budową nowego szpitala trwają już od dłuższego czasu. Do tej pory podpisana została umowa z firmą MIASTOPROJEKT Wrocław na usługi Inżyniera Kontraktu, przygotowano również wycenę nieruchomości gruntowych przy ul. Grabiszyńskiej i ul. Hirszfelda. Na terenie przyszłej budowy udało się zakończyć prace archeologiczne i saperskie. Uzyskane zostały także warunki techniczne w zakresie podłączenia wszystkich mediów (woda, ciepło, gaz). W ramach prac projektowych przeprowadzono rozmowy z dostawcami sprzętów i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie szpitalnictwa. Spotkania odbywały się również w szpitalach w Gdańsku i Bydgoszczy, a wszelkie uzyskane informacje posłużyły do weryfikacji przyjętych w dokumentacji założeń i stanowiły potwierdzenie słuszności przyjętych rozwiązań.

– Wszystkie trzy szpitale koncentrują się dziś jedynie na części zakresu świadczeń, co nie sprosta wyzwaniom onkologicznym XXI wieku i "onkologicznemu tsunami", które dopiero przed nami. Wynika to jednoznacznie z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów, obnażającego trend wzrostowy w zakresie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych, które dziesiątkują Polaków – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba osób chorujących podwoiła się, a nowotwory złośliwe stanowią dziś drugą przyczynę zgonów w Polsce. Już 2 lata temu – w 2019 roku – odpowiadały za 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet, a z chorobą nowotworową zmagają się dziś głównie osoby młode lub w średnim wieku (25-64 lat). Równie niepokojąco przedstawiają się statystyki dotyczące regionu. Tylko w 2019 roku na Dolnym Śląsku odnotowano 7 232 zachorowania u kobiet oraz 7 253 przypadki w grupie mężczyzn. Na skutek chorób nowotworowych w tym samym roku zmarło 3 933 Dolnoślązaczek i 4 432 Dolnoślązaków.

UMWD

Nowy szpital z korzyścią dla pacjentów

– Nie ma dziś starszego "obiektu onkologicznego" w Polsce. Funkcjonujemy w starej, XIX wiecznej zabudowie, która jest w pełni wykorzystana, nie ma już możliwości dalszej rozbudowy, a tym samym rozszerzania naszych świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych. Świadczenia medyczne realizujemy w obiektach o niskim poziomie funkcjonalnym i użytkowym, mamy przepełnione kilkuosobowe sale, brakuje miejsc do rozmów z pacjentami, czy chociażby toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Na swoją operację, przez braki lokalowe, w DCOPiH czeka dziś 500 pacjentów – dodaje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Dzięki inwestycji w nowy obiekt, zwiększy się dwukrotnie liczba wykonywanych operacji. Na potrzeby pacjentów zostanie przeznaczone dwa razy więcej powierzchni niż dziś, zwiększą się także możliwości i aktywności szpitala dotyczące profilaktyki. W ramach nowego szpitala DCOPiH otworzy też Centrum Raka Tarczycy, które będzie jedyną taką jednostką na Dolnym Śląsku. W obiekcie przewidziane zostało także miejsce na działalność dydaktyczną – sale na konsylia lekarskie (istotny element współczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia), sale na szkolenia dla medyków i na zajęcia dla studentów. Cały obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i gotowy do sprawnego działania w dobie epidemii, nie tylko COVID-19.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA