W Siechnicach pod Wrocławiem powstaje nowa, wielka elektrociepłownia za ponad miliard złotych Kogeneracja S.A.

W Siechnicach pod Wrocławiem powstaje nowa, wielka elektrociepłownia za ponad miliard złotych

FILMY + WIZUALIZACJE
REKLAMA

W Siechnicach pod Wrocławiem trwa realizacja budowy nowej elektrociepłowni – priorytetowej inwestycji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Na plac budowy dotarły już kotły szczytowo-rezerwowe, turbiny gazowe i generatory. Instalacja urządzeń technologicznych prowadzona jest równolegle z budową konstrukcji budynków i sieci.

Nowa EC Czechnica stanowić będzie ważne źródło zaopatrywania w energię mieszkańców południowej części Wrocławia oraz Gminy Siechnice. Jej uruchomienie umożliwi zastąpienie w 2024 r. elektrociepłowni węglowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz niskoemisyjnego paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie się odbywać w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Inwestycja wpisuje się w strategię dekarbonizacji ciepłownictwa realizowaną przez Grupę PGE.

– Nowa elektrociepłownia jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego dla Wrocławia i okolicznych gmin. Zwiększymy zdolności produkcyjne, wyprodukujemy więcej ciepła i energii elektrycznej dla większej liczby odbiorców. Dzięki zastosowaniu niskoemisyjnego paliwa gazowego przewidujemy całkowitą redukcję emisji tlenków siarkii pyłów oraz znaczne ograniczenie emisji tlenków azotu – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.

Nowa EC Czechnica:

Gaz ziemny będzie źródłem energii dla urządzeń wytwarzających prąd i ciepło w nowej EC Czechnica, co wymagało połączenia instalacji elektrociepłowni z siecią przesyłową GAZ-SYSTEM. Gazociąg przyłączeniowy wysokiego ciśnienia o długości 11 km został już wybudowany. Jego trasa przebiega przez gminy Oława, Domaniów i Siechnice.

Harmonogram całej inwestycji zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energiai Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz pożyczek preferencyjnych z programów NFOŚiGW („Energia Plus” i „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021”).

WIZUALIZACJE:

Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
REKLAMA
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA