We Wrocławiu pojawią się cztery nowe parki kieszonkowe i dwie enklawy zieleni?

We Wrocławiu pojawią się cztery nowe parki kieszonkowe i dwie enklawy zieleni?

Orzech
Orzech
REKLAMA
Czy w przyszłym roku w stolicy Dolnego Śląska pojawią się cztery nowe parki kieszonkowe i dwie enklawy zieleni? Jest na to szansa. Do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO 2020) został zgłoszony ponadosiedlowy projekt, który przewiduje ich realizację na terenie Wrocławia.
Projekt numer 325 obejmuje realizację 4 parków kieszonkowych i 2 niewielkich enklaw z roślinnością wysoką i niską w różnych częściach miasta, a dokładnie na osiedlach: Powstańców Śląskich (ul. Stysia/Owsiana, ul. Szczęśliwa/Zielińskiego), Gaj (ul. Orzechowa), Psie Pole-Zawidawie (ul. Krzywoustego), Kowale (ul. Tczewska) i Ołbin (ul. Barlickiego/Pestalozziego). "Kieszonki" to zarówno drzewa, jak i roślinność niska, ozdobna oraz krzewy. Do tego dochodzi wytyczenie ścieżek (śladem przedeptów, jeśli istnieją) oraz mała architektura, by można było wśród zieleni wypocząć, spotkać się, posiedzieć z książką. Obie enklawy zieleni obejmują posadzenie niskiej roślinności ozdobnej oraz po kilka drzew, a jedna z nich również montaż ławek
Urząd Miejski Wrocławia / Wrocławski Budżet Obywatelski 2020
W proponowanych miejscach doskwiera brak zieleni – szczególnie tej ozdobnej i drzew - wśród której można wypocząć. 
Dokumentacje projektowe dla ww. lokalizacji powstały w latach 2018-19 dzięki środkom z projektu WBO "Zieleń dla Wrocławia - parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!".
Urząd Miejski Wrocławia / Wrocławski Budżet Obywatelski 2020
Projekt numer 325 został oceniony pozytywnie dla lokalizacji parków kieszonkowych na terenie:
1. dz. nr 54/2 AM-12 obręb Kowale,2. dz.nr 66/7 i 65/8 AM-14 obręb Psie Pole,3. dz. nr:40/3, AM-43 obręb Południe,4. dz.nr: 7/2, AM-22 obręb Południe,5. dz. nr: 49/30, AM-8 obręb Gaj,6. dz. nr: 68, AM-14 obręb Plac Grunwaldzki.
REKLAMA
Urząd Miejski Wrocławia / Wrocławski Budżet Obywatelski 2020
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu posiada dokumentację projektową dla wszystkich zadań sporządzoną w ramach WBO 2017 projekt numer 675. Realizacja jest możliwa zgodnie z istniejącą dokumentacją. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 mln zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Z uwagi na 6 różnych lokalizacji skwerów/enklaw zieleni w mieście, liczba beneficjentów może osiągnąć nawet liczbę 200 tys. osób.
Projekt został przygotowany i zgłoszony do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przez założone we Wrocławiu w  2014 r. Stowarzyszenie Ochrony Drzew "miastoDrzew", którego przedstawiciele interweniują w urzędach, monitorują wycinki i pomagają mieszkańcom. Co roku stowarzyszenie przygotowuje projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, które dzięki mobilizacji mieszkańców wygrywają i następnie są realizowane przez miasto.
Urząd Miejski Wrocławia / Wrocławski Budżet Obywatelski 2020
W 2020 r. będzie ukończonych 6 innych "kieszonek" finansowanych ze środków z tego projektu. Zagospodarowanie wielu lokalizacji wiązało się ze znacznym zakresem prac, stąd 1 mln zł nie starczył na realizację wszystkich bardzo ciekawych koncepcji. Jeśli ten ponadosiedlowy projekt dostanie odpowiednią ilość głosów i zostanie jednym z tych, które dostaną środki finansowe z budżetu WBO 2020, to będzie to możliwe już w przyszłym roku.
Urząd Miejski Wrocławia / Wrocławski Budżet Obywatelski 2020

Komentarze (4)

Napisz komentarz
Madzia DW(gość)
Każde osiedle we Wrocławiu, zwłaszcza te nowe - deweloperskie, powinny mieć takie enklawy zieleni. Ja to bym wymogła na deweloperach żeby przy swoich inwestycjach sadzili drzewa. Ale drzewa, a nie kikutki, które w 60 dni usychają.
miastoDrzew(gość)
@
Dera
(gość)
Park zawsze musi być trwale powiązany z podłożem gleby a nie w skrzynkach i na skarju chodnika . Projektowanie, dobór drzew przekazać fachowcom a nie laikom.
Dokładnie tak jest we wszystkich przypadkach, poza Owsianą, gdzie clue projektu to poprawa warunków życia istniejących drzew (zwłaszcza największego klonu srebrzystego). Dlatego też niska roślinność (cieniolubna) ma być posadzona nie w korzeniach dorosłych drzew, ale w skrzynkach, które znalazłyby się na drewnianych podestach. Wszystko po to, aby ludzie nie deptali po korzeniach drzew (ani nie wjeżdżały tam auta), a jednocześnie mogli usiąść w cieniu wśród roślin. To miejsce ma też dzięki temu zyskać na estetyce: obecnie jest tam klepisko, zbita gleba i niepiękne ściany garaży.
Madzia(gość)
Czyli komu, komu konkretnie?
Dera(gość)
Park zawsze musi być trwale powiązany z podłożem gleby a nie w skrzynkach i na skarju chodnika . Projektowanie, dobór drzew przekazać fachowcom a nie laikom.
REKLAMA