Będzie nowy plan zagospodarowania dla Leśnicy. Obejmie zabytkowe kamieniceźródło: UM Wrocławia

Będzie nowy plan zagospodarowania dla Leśnicy. Obejmie zabytkowe kamienice

Wrocław
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Na najbliższej, czwartkowej sesji rady miejskiej, wrocławscy radni zajmą się uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Średzkiej, Władysława Skoczylasa i Rytowniczej.
Zgodnie z obowiązującym Studium Wrocławia, to teren położony w zespole urbanistycznym mieszkaniowym małomiasteczkowym Leśnica, który stanowi też fragment obszaru wpisanego do rejestru zabytków  dawne miasto Leśnica oraz obszaru historycznej zabudowy
W granicach przystąpienia znajduje się kompleks cennych kamienic wpisanych do ewidencji zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie usytuowany jest Zamek w Leśnicy – czytamy w projekcie uchwały.
REKLAMA
Jej autorzy tłumaczą, że celem planu jest wskazanie rozwiązań przestrzennych poprzez określenie możliwości zagospodarowania terenu, w tym ustalenie funkcji, intensywności zabudowy, kompozycji i gabarytów obiektów, które będą uzupełniać strukturę urbanistyczną tej części miasta. 
– Ustalenia planu pozwolą na integrację elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej w obszarze przystąpienia oraz określą kierunki przekształceń przestrzennych zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium – czytamy w uzasadnieniu uchwały.


Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA