Wrocław: Co z pustą działką i zabytkowym domem handlowym przy Solpolu? Są zalecenia konserwatora i nowy właścicielfot. Jakub Zazula

Wrocław: Co z pustą działką i zabytkowym domem handlowym przy Solpolu? Są zalecenia konserwatora i nowy właściciel

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Atal zakupił nieruchomość przy Przejściu Świdnickim w pakiecie i od początku zamierzał ją sprzedać. Sfinalizował już transakcję. Zdążył uzyskać zalecenia konserwatorskie, zgodnie z którymi ponadstulenią kamienicę można przebudować na hotel.
Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Świdnickiej 17-19 na Starym Mieście ponownie zmieniła właściciela. Atal S.A. potwierdza, że ją sprzedał. Nie podaje jednak szczegółów transakcji. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że cena wyniosła około 16 mln zł.
Deweloper zdążył jeszcze uzyskać (przed lipcem 2019 roku) zalecenia od miejskiego konserwatora zabytków dla koncepcji przebudowy istniejącego budynku na funkcję hotelową wraz z częścią usługową. Nie wzbudziła zastrzeżeń konserwatora, o ile przyszły inwestor dostosuje się do wydanych uwag. Ma przeprowadzić inwentaryzację obiektu i wytypować elementy do zachowania, konserwacji oraz ekspozycji.
Dla wpisanego do rejestru zabytków budynku Świdnicka 19 opracować należy programy prac konserwatorskich dla elewacji frontowej (kamień, metal) i elewacji dziedzińca (ceramika, kamień, sztuczny kamień, metal) pozwalające na właściwą, zgodną z zasadami ochrony i opieki nad zabytkami, realizację prac. Podobnie dla głównej klatki schodowej (drewno, metal, sztukaterie) – zaleca miejski konserwator zabytków.
Dodaje, że zabudowa wolnej, sąsiedniej parceli ma spełniać "szczególne wymagania architektoniczne", a inwestor powinien poszukiwać "zindywidualizowanej formy przekrycia" każdej z brył.
fot. Jakub Zazula

Ponadtstuletni zabytek i luka w ścisłym centrum od lat

REKLAMA
Na działce nr 21 o powierzchni 1 330 mkw., przy ulicy Świdnickiej 19, mieści się ponadstulenia kamienica – dawniej Dom Handlowy Modehaus M. Gerstel (od 2008 roku w rejestrze zabytków). Parcela obok przy ul. Świdnickiej 17, nr 28/2 (o pow. 306 mkw.), jest niezabudowana. Kilkanaście lat temu przebudowę istniejącego budynku planował hiszpański deweloper Ureta y Asociados. Prace miały potrwać 2-3 lata i pochłonąć 22 mln zł. Powstałby biurowiec lub dom handlowy o pow. około 7 tys. mkw. Teren jest przeznaczony w planie miejscowym pod mieszkalnictwo, handel detaliczny wielkopowierzchniowy, czy usługi centrotwórcze (m.in. hotele, biura lub obiekty gastronomiczne).
UM Wrocławia
Firma jednak zbankrutowała, więc przejął ją wraz z nieruchomościami hiszpański bank, Banco Popular. Niemniej inwestycja nie ruszała, a w 2016 roku, w wyniku starań miasta, zniknęło ogrodzenie na działce przy ul. Świdnickiej 17. W kwietniu 2017 roku właściciel terenu złożył wniosek o pozwolenie na przebudowę budynku przy ul. Świdnickiej 19 wraz z rozbiórką jego części. Otrzymał pozwolenie po trzech miesiącach. Cztery miesiące później Banco Popular został przejęty za 1 euro z powodu bankructwa przez grupę Santander.
W listopadzie 2018 roku donosiliśmy, że nieruchomości przy ul. Świdnickiej 17-19, Sienkiewicza 6C oraz Pułaskiego/Świstackiego kupił za 20 mln euro Atal. Trzecią z nich zabuduje, o czym pisaliśmy w lipcu zeszłego roku, a pozostałe dwie zamierzał odsprzedać (obie są już w innych rękach). W maju donosiliśmy, że był bliski sfinalizowania transakcji dotyczącej terenu przy Przejściu Świdnickim.
Odstąpiliśmy od umów warunkowych zawartych ze Świdnicka Development Sp. z o.o. w związku z brakiem zapłaty ceny przez ten podmiot – informował nas Łukasz Borkowski z Atalu.
Warszawska spółka Świdnicka Development Sp. z o.o. powstała w lipcu 2018 roku. Prezesem jej zarządu jest osoba pełniąca identyczną funkcję m.in. w Toringo Sp. z o.o., Progreso Sp. z o.o. oraz Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Świdnicka Development ogłosiła wówczas konkurs ofert w celu zbycia udziałów.
Więcej zdjęć jest dostępnych w galerii.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA