DODAJ

Wrocław: Miasto zbuduje przedszkole na Złotnikach. Szuka wykonawcy

Oświata / Wrocław
Wrocław: Miasto zbuduje przedszkole
Mariusz Bartodziej
2019-03-26 07:57:21
Placówka przy ulicy Dębickiej będzie gotowa w 2021 roku. Znajdzie się w niej miejsce dla 200 dzieci. Budynek ma wykorzystywać technologie energooszczędne i być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Inwestycji miejskich ogłosił 21 marca przetarg w trybie "zaprojektuj i zbuduj" na realizację przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dębickiej we Wrocławiu. Powstanie na miejskiej, niezabudowanej działce nr 284, mniej więcej w połowie drogi, o powierzchni 6540 mkw.

Termin składania ofert mija 11 kwietnia. O wyborze najkorzystniejszej zadecyduje w 60% cena, a po 10% doświadczenie zawodowe projektanta, kierownika budowy, okres gwarancji i rękojmi oraz zatrudnienie osób młodocianych, niepełnosprawnych lub bezrobotnych. Wykonawca będzie miał 9 miesięcy od daty zawarcia umowy na przygotowanie projektu i dwa lata od tego samego dnia na zakończenie robót budowlanych wraz z wyposażeniem placówki. Przez kolejne trzy lata zajmie się pielęgnacją zieleni.

UM Wrocławia


Miejsce dla 200 dzieci

Powierzchnia zabudowy ośmiooddziałowego przedszkola wyniesie do 1960 mkw., a użytkowa około 1550 mkw. Będzie wysokie na maksymalnie 7 m i szerokie (od strony ul. Dębickiej) na 70 m. Znajdzie się w nim miejsce dla 200 dzieci.

Wykonawca wydzieli w parterowym budynku osiem sal dydaktycznych (każda z własnym węzłem sanitarnym i magazynami) oraz sale zajęć terapeutycznych/ logopedycznych i ruchowych z funkcją auli. Ponadto będą dostępne pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, pełna kuchnia, szatnie oraz toalety. W obiekcie zostaną zastosowane technologie energooszczędne wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. instalacje solarne). Będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu. Zwycięska firma utworzy wewnętrzny układ chodników i dróg (z zatoką dla rodziców dowożących dzieci) i plac zabaw, a także zamontuje elementy małej architektury (ławki, śmietniki, czy karmniki dla ptaków). Ponadto zapewni minimum 20 zadaszonych miejsc dla rowerów i parking samochodowy na 12 pojazdów (jedno na oddział i cztery dla rodziców). Zmieni się również teren zielony poprzez wycinki i nasadzenia.