Przetarg na przebudowę DW-163

Przetarg na przebudowę DW-163

zachodniopomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłasza przetarg na roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz. Zamówienie dotyczy pierwszego etapu inwestycji na fragmencie drogi z Glinek do Wałcza.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Glinki – Wałcz o długościokoło 6,5 km w terenie niezabudowanym oraz w przejściach przez miejscowości Kłębowiec i Olszynka i na wlocie do Wałcza.


Przebudowa drogi polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni. W ramach prac przebudowie ulegnie również obiekt mostowy oraz przepust.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, roboty ziemne - wykopy, nasypy, profilowanie skarp i rowów, podbudowy z kruszywa łamanego i betonu, wyrównania podbudowy masą mineralno-asfaltową, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego, warstwę ścieralna z SMA, ciągi piesze – chodniki, przebudowę istniejących skrzyżowań, zjazdów, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę obiektu mostowego, przebudowę dwóch przepustów pod koroną drogi, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w m. Kłębowiec, Wałcz i Olszynka.

 

REKLAMA

Całkowita wartość zamówienia podstawowego (Czaplinek-Wałcz) została ustalona na kwotę 89 mln 929 tys. zł, co stanowi równowartość 22 mln 372 tys. euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 29 mln 976 tys. zł, co stanowi równowartość 7 mln 457 tys. euro.

 

Wartość zamówienia (dla I etapu - odcinek Glinki-Wałcz) została ustalona na kwotę 16 mln 782 tys. zł, co stanowi równowartość 4 mln 175 tys. euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 5 mln 594 tys. zł, co stanowi równowartość 1 mln 391 tys. euro. Szacunkowa wartość bez VAT wynosi 16 mln 782 tys. zł.


Oferty należy składać do sierpnia 2012 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zamówienie powinno by wykonane w okresie od 23 września 2012 roku do 30 września 2013 roku.

 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA