DODAJ

Rozpoczęto rewitalizację Kaponiery Kolejowej

Drogi i mosty / Poznań
Rozpoczęto rewitalizację Kaponiery Kolejowej
Kajtman
2017-08-25 12:08:54
Rozpoczęły się intensywne prace budowlane w ramach renowacji tzw. "Kaponiery Kolejowej". Roboty mogą spowodować miejscowe ograniczenia w ruchu pieszych na przystanku PST, na poziomie -2, jednak nie będą one miały wpływu na funkcjonowanie ruchu tramwajowego. Dostawy materiałów czy wywóz elementów z rozbiórek będzie odbywać się w godzinach nocnych.

Częściowemu zamknięciu na czas robót może ulec korytarz komunikacyjny łączący południowe oraz północne wyjście z przystanku PST na poziom -1 ronda, dlatego też prosimy pasażerów o stosowanie się do oznakowań, które zostaną zamontowane w rejonie prowadzonych prac.

W ramach rewitalizacji pochodzących z 1872 r. reliktów dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie – 2 ronda Kaponiera, wykonawca przeprowadzi prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne, a w szczególności: wykonana renowację murów ceglanych, odsłoni oryginalne łuki historyczne od strony wschodniej (przystanku PST) i wybuduje ścianę szklaną, dzięki czemu wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej.

Istotnym elementem prac renowacyjnych będzie uwzględnienie zmiany parametrów siedliska nietoperzy, budowy dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie, jak również wykonanie dla nich oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort w okresie lęgowym. Zakończenie prac powinno nastąpić jeszcze jesienią 2017 r.

Wykonawca prac wykona również renowację, tzw. Światowida (charakterystyczny monument od strony Bałtyku, podający odległości dzielące Poznań i europejskie stolice) na rondzie Kaponiera oraz tablicy upamiętniającej budowę ronda.

Źródło: materiały prasowe