DODAJ

Nowa linia tramwajowa na Popowice: RDOŚ odstąpił od oceny środowiskowej

Komunikacja publiczna / Wrocław
Nowa linia tramwajowa na
Tomasz Matejuk
2017-05-26 12:42:04
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania nowej trasy tramwajowej, która poprowadzi na Popowice, na środowisko.

Wrocławski magistrat szykuje się do budowy trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Popowickiej, Starogroblowej i Długiej, wraz z przebudową wiaduktu nad ulicą Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław-Popowice.

W kwietniu informowaliśmy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wydłużył termin wydania decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. A 22 maja RDOŚ zawiadomił, że odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko

Tutejszy organ ocenia i analizuje każdą sprawę indywidualnie uwzględniając wszystkie uwarunkowania środowiskowe. W przedmiotowej sprawie na podstawie przedłożonej dokumentacji organ dokonał analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność określenia warunków w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ochrony akustycznej  tłumaczy portalowi InvestMap.pl Marlena Polakowska, naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko w RDOŚ we Wrocławiu.

UM Wrocławia


Dodajmy, że budowa trasy tramwajowej od ulicy Milenijnej do ulicy Jagiełły to jedno z flagowych przedsięwzięć ujętych w uchwalonym pod koniec zeszłego roku planie transportowym Wrocławia, a także we Wrocławskim Programie Tramwajowym.

Tramwaj dojedzie na Maślice

Jak donosiliśmy w lutym, wrocławscy urzędnicy pozytywnie rozpatrzyli petycję mieszkańców Maślic, którzy zaapelowali, by nowa linia tramwajowa, która będzie jeździć przez ulicę Popowicką, dojeżdżała do pętli przy ulicy Królewieckiej.

– Po zakończeniu budowy i oddaniu do ruchu nowego torowiska od ulicy Dmowskiego, przez ulicę Długą, Starogroblową i Popowicką, jedna z linii tramwajowych planowanych po tej trasie zostanie poprowadzona do pętli "Stadion Wrocław (Królewiecka)" – zapowiada Błażej Trzcinowicz, zastępca dyrektora wydziału transportu w magistracie.

UM Wrocławia


Trzcinowicz podkreśla, że aktualnie trwają prace mające na celu uszczegółowienie i uzgodnienie projektu budowlanego torowiska i infrastruktury tramwajowej na odcinku od skrzyżowania ulic Jagiełły/Dmowskiego do skrzyżowania ulic Popowickiej i Milenijnej.