DODAJ

Wrocław: Piąty przetarg na państwową działkę na Nowym Dworze zakończony fiaskiem

Mieszkania i domy / Wrocław
Wrocław: Piąty przetarg na
Mariusz Bartodziej
2018-01-31 16:45:00
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa próbuje już od października ubiegłego roku sprzedać nieruchomość położoną przy ulicy Rogowskiej. Może tam powstać m.in. osiedle wielorodzinne.

Cena wywoławcza za niezabudowaną działkę nr 16 o powierzchni ponad 5 tys. mkw. wynosiła 1 mln 603 tys. zł brutto. Piąty przetarg z 26 stycznia nie przyniósł rezultatu, podobnie jak poprzednie organizowane w październiku, listopadzie i grudniu ubiegłego roku oraz 4 stycznia. Kolejna licytacja odbędzie się 16 lutego.

Obniżenie ceny w stosunku do kwoty z pierwszego przetargu wynosi obecnie trzydzieści procent – wyjaśnia Anna Wychodil z KOWR-u.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachowa prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz skarbu państwa, jeżeli nowy właściciel zechce ją sprzedać w ciągu pięciu lat od dnia kupna.

UM Wrocławia


Osiedle wielorodzinne tuż przy trasie tramwajowej?

Plan miejscowy dopuszcza realizację na sprzedawanej działce m.in. zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkań towarzyszących, usług, obiektów edukacyjnych, sportowych i terenów zielonych.

W pasie drogowym ul. Rogowskiej planowana jest realizacja trasy tramwajowej na osiedle Nowy Dwór. Ponadto przyszli inwestorzy muszą liczyć się z koniecznością budowy układu drogowego, zapewniającego bezpieczną i prawidłową obsługę komunikacyjną planowanej zabudowy – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Działka nr 16 znajduje się około 40 m od czynnej linii kolejowej, dlatego planowana inwestycja musi zapewnić bezpieczny i sprawny ruch pociągów.

Ze względu na uciążliwości związane z ruchem pociągów (hałas) w strefie terenów kolejowych proponuje się lokalizować tereny zielone. Budynki mieszkalne, szpitale, domy opieki społecznej, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz budynki związane z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, powinny być sytuowane w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od przeznaczenia budynku, dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Jednym ze sposobów zmniejszenia uciążliwości czynnej linii kolejowej dla nowych inwestycji jest zastosowanie ekranów akustycznych, lecz na koszt i staraniem przyszłego inwestora – informuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.