Jest zgoda na budowę drogi ekspresowej S19 na północny-zachód od BiałegostokuGDDKiA

Jest zgoda na budowę drogi ekspresowej S19 na północny-zachód od Białegostoku

Orzech
Orzech
REKLAMA

Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód. Budowa ruszy jeszcze w marcu bieżącego roku.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm PORR (lider) i UNIBEP. Umowa na projekt i budowę tego odcinka opiewa na kwotę 405,6 mln zł i została podpisana 19 maja 2021 roku. Uzyskanie decyzji ZRID trwało dłużej niż pierwotnie zakładała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), gdyż ze względu na konflikt interesów białostocki RDOŚ musiał wyłączyć się z udziału w postępowaniu. Ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, zgodnie z zaleceniem GDOŚ, prowadził RDOŚ w Lublinie, który uzgodnił warunki realizacji inwestycji pod koniec zeszłego roku. Z tego względu Wojewoda mógł wydać decyzję ZRID dopiero 28 lutego.

Trudny fragment drogi

Odcinek Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód ma 10,2 km długości. Na północy, w rejonie miejscowości Krynice, włącza się w istniejącą drogę krajową nr 65 Ełk – Białystok, a w przyszłości w odcinek S16 Knyszyn – Krynice. Od zachodu omija stolicę województwa i na południu łączy się z funkcjonującą drogą ekspresową S8, na planowanym węźle Białystok Zachód.

To ważny fragment S19, bo w ramach tego zadania powstanie węzeł Białystok Zachód (typ WA pełna koniczyna), łączący docelowo dwie drogi ekspresowe, powstającą S19 z istniejącą S8. W ramach budowy węzła wykonana będzie też przebudowa S8 na długości około 1,9 km.

Zadanie obejmować będzie też budowę 13 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzekami Supraśl i Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok – Ełk.

Droga ekspresowa S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każda stronę (z rezerwą terenu pod trzeci pas) i będzie przystosowana do obciążeń 11,5 t/oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni wybierze wykonawca, przy zachowaniu wymagań jakościowych GDDKiA.

REKLAMA

Odcinek będzie zrealizowany w latach 2024-2026.

Źródło: GDDKiA

Długa historia przetargu

Warto przypomnieć, że fragment Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód składa się z dwóch pododcinków, które GDDKiA połączyła w jeden przetarg i w jedno zadanie:

* Dobrzyniewo – Białystok Zachód, na który przetarg został ogłoszony 28 lutego 2020 r., a unieważniony 22 kwietnia 2020 r. ze względu na oferty przekraczające budżet GDDKiA;

* pododcinka Krynice – Dobrzyniewo, który jest przedłużeniem pierwszego odcinka i pierwotnie miał być realizowany w późniejszym terminie.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA