KOGENERACJA S.A. podpisała kolejną umowę na dofinansowanie budowy nowej, wielkiej elektrociepłowni pod WrocławiemKogeneracja S.A.

KOGENERACJA S.A. podpisała kolejną umowę na dofinansowanie budowy nowej, wielkiej elektrociepłowni pod Wrocławiem

REKLAMA

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE S.A. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy projektu "Budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica" realizowanego w podwrocławskich Siechnicach. Projekt wpisuje się w realizację celu Grupy PGE, jakim jest odejście od paliwa węglowego w procesie wytwarzania ciepła w lokalizacjach PGE.

W latach 2023-2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego.

– Prowadzone przez nas w obszarze ciepłownictwa inwestycje mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych z troską o środowisko – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. Jednym z priorytetów Strategii Grupy PGE jest dekarbonizacja ciepłownictwa, która w Siechnicach przełoży się na zastąpienie ponad 120-letniej jednostki węglowej nowoczesną, proekologiczną elektrociepłownią gazową. Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa na dofinansowanie projektu w Siechnicach pozwoli na osiągnięcie strategicznych założeń Grupy PGE, czyli wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 70 proc. w produkcji ciepła do roku 2030 r. – dodaje Przemysław Kołodziejak.

Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.

"Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica" to projekt o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej, którego realizacja umożliwi zastąpienie w 2024 r. istniejącej elektrociepłowni węglowej. Nowoczesna jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Projekt znajduje się aktualnie w fazie realizacji.

– Nowoczesna elektrociepłownia gazowa, która powstanie w Siechnicach, zastępując obecnie funkcjonującą elektrociepłownię węglową, zapewni bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej, przynosząc znaczące efekty ekologiczne w postaci czystszego powietrza – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI. – Preferencyjne dofinansowanie, które otrzymamy od NFOŚiGW to dla spółki i Grupy PGE bardzo istotne wsparcie na drodze do realizacji tego proekologicznego przedsięwzięcia – dodaje Andrzej Jedut.

Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.

Przyznane 27 maja 2022 r. wsparcie finansowe projektu to kolejna umowa o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie do 50 mln zł, w ramach programu priorytetowego "Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021".

– Polska jest jednym z europejskich liderów wykorzystania ciepła sieciowego. To ciepło to z jednej strony unikatowy zasób, ale jednocześnie olbrzymie wyzwanie ze względu zarówno na obecną sytuację geopolityczną, jak i polskie oraz europejskie cele transformacji energetycznej. Przed ciepłownictwem czas koniecznych, bardzo dynamicznych zmian, które będą się wiązać z poszukiwaniem funduszy na "zieloną" transformację. Tym bardziej cieszę się, że dziś podpisując ostatnią z trzech umów de facto domykamy proces zabezpieczenia zewnętrznego finansowania inwestycji w EC Czechnica – komentuje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Ta inwestycja to dobra wiadomość nie tylko dla NFOŚiGW oraz inwestora, to przede wszystkim dobra wiadomość dla samorządu i mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Dzięki budowie nowej elektrociepłowni Wrocław i gmina Siechnice będą mieć zapewnione gazowe, czyli czyste, stabilne źródło ciepła i energii elektrycznej. A to oznacza większe bezpieczeństwo energetyczne, wyższy komfort codziennego życia i, co najważniejsze, zdrowie mieszkańców.

REKLAMA

Pożyczka stanowi uzupełnienie innych źródeł finansowania projektu, na który w grudniu 2021 roku pozyskano już dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki preferencyjnej.

Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.

Dotacja w wysokości ponad 30 mln zł została udzielona w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, dla którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu NFOŚiGW. Projekt "Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica" jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz ze środków krajowych NFOŚiGW.

Pożyczka preferencyjna w kwocie do 300 mln zł pochodziła z programu priorytetowego Energia Plus wdrażanego przez NFOŚiGW.

Beneficjentem wszystkich trzech umów o dofinansowanie na łączną kwotę 380 mln zł jest realizujący inwestycję Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Obecna wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

Generalnym wykonawcą tego przedsięwzięcia jest firma Polimex Mostostal S.A. z Warszawy. Nadzór nad realizacją nowej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecnie eksploatowaną jednostkę węglową zlokalizowaną w Siechnicach prowadzi firma Energopomiar.

Zgodnie z zapisami umowy, firma ta sprawować będzie m.in. wymaganą prawem funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru jakościowego realizowanych prac w wybranych obszarach.

Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica jest realizowana na podstawie umów KOGENERACJI z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum, podpisanych czerwcu 2021 r.

Nowoczesna jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Dzięki zastosowaniu w nowej elektrociepłowni w Siechnicach nowoczesnej technologii i niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz, cały proces produkcyjny będzie przebiegał w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska.

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie działające instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

Źródło: PGE Energia Ciepła

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA