Na Dolnym Śląsku trwa budowa drogi ekspresowej S3, na odcinku Bolków - Kamienna Góra GDDKiA / Foto: Michał Soroko

Na Dolnym Śląsku trwa budowa drogi ekspresowej S3, na odcinku Bolków - Kamienna Góra

ZDJĘCIA
REKLAMA

Budowa drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku ma na celu ułatwienie przejazdu w stronę granicy z Czechami. Na całym odcinku S3 od Bolkowa do Lubawki widać postęp z tygodnia na tydzień. Na odcinku pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą zaawansowanie rzeczowe określa się aktualnie na ok. 73%.

S3 Bolków - Kamienna Góra

Na postęp robót na obiektach mostowych i drogach mają wpływ panujące warunki atmosferyczne. Jednak mimo przerwy zimowej niektóre prace są kontynuowane. Ukończyliśmy prace nad stabilizacją podłoża, wycinką i karczowaniem drzew i krzewów oraz rozbiórką budynków. W zakresie robót branżowych można także zauważyć ukończenie sieci energetycznych oraz kanalizacji sanitarnych.

fot. Orzech
fot. Orzech
fot. Orzech
fot. Orzech
fot. Orzech
fot. Orzech

W dłuższym tunelu TS-26 wykonawca kontynuuje prace związane z betonowaniem przyczółków, izolacją, drenażem ściany bocznej oraz innych prac związanych ze strukturą i stabilizacją tunelu. Ukończono 79% obudowy ostatecznej nawy wschodniej i 61% nawy zachodniej tunelu. Jeszcze w tym półroczu planowane jest zakończenie prac nad obudową ostateczną tunelu.

W tunelu TS-32 na ten moment zakończono prace wykopowe i konstrukcyjne związane z zabezpieczaniem skarp oraz betonowaniem ścian. Następne roboty realizowane będą wraz z nadejściem dodatnich temperatur i dotyczyć będą izolacji zewnętrznej tunelu oraz jego zasypki. W kolejnym etapie powstawać będzie nawierzchnia w nawach tunelu.

REKLAMA

Zaawansowanie robót mostowych sięga prawie 72%. Roboty drogowe prowadzone są w zakresie wykonania wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych, nasypach w pasie rozdziału i poboczach.

Zakończenie prac na tym odcinku S3 planowane jest w I połowie 2024 r.

fot. Orzech
fot. Orzech
fot. Orzech
fot. Orzech
fot. Orzech

Dofinansowanie UE 

Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki to prawie 2,5 mld zł. Inwestycja ujęta jest umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA