W Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen w Płocku ma powstać Pracownia WodorowaPKN Orlen

W Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen w Płocku ma powstać Pracownia Wodorowa

Orzech
Orzech
REKLAMA

Koncern PKN Orlen zamierza do 2025 roku uruchomić Pracownię Wodorową w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku. W ramach planowanej do realizacji inwestycji, powstać ma m.in. stanowisko do testowania ogniw paliwowych.

Orlen ogłosił zapytanie ofertowe na jego dostawę. Odpowiedzi można składać do dnia 22 marca. Koncern poinformował, że w Pracowni Wodorowej prowadzone będą "prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarach logistyki całego łańcucha dostaw i zastosowania wodoru jako paliwa do transportu, a w przyszłości również dotyczące technologii produkcji".

Przedmiotem postępowania jest "dostawa, instalacja, uruchomienie oraz dwukrotne szkolenie z obsługi urządzenia: stanowiska przeznaczonego do testowania ogniw paliwowych typu z membraną do wymiany protonów PEM - Proton Exchange Membrane o mocy do 0,5 kW - pojedyncze ogniwo paliwowe".

Stanowisko pozwoli PKN Orlen na badanie ogniw pochodzących od różnych dostawców. Chodzi o "badanie wpływu jakości paliwa wodorowego na charakterystykę pracy ogniwa paliwowego, w tym sprawność, procesy zanieczyszczenia i samooczyszczania się".

REKLAMA

Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen w Płocku otwarto w maju 2021 roku. Koszt inwestycji wyniósł łącznie ok. 184 mln zł. Centrum powstało w sąsiedztwie głównego zakładu produkcyjnego koncernu. Jest to największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce. Zajmuje się zajmuje m.in. optymalizacjami procesów produkcji oraz nowymi technologiami w segmentach petrochemii, rafinerii oraz nisko i zeroemisyjnej energetyce.

PKN Orlen
PKN Orlen

Obecnie najważniejszą częścią Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen w Płocku jest specjalistyczne zaplecze testowe w skład którego wchodzi m.in Hala Pilotaży i Odwzorowań o powierzchni wynoszącej około 2 tys. metrów kwadratowych., które pozwala na elastyczną zabudowę instalacji badawczych i pilotowych o wysokości dochodzącej nawet do 15 metrów.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA