W Stargardzie powstanie nowe, duże osiedle TBS ANALOG Architecture

W Stargardzie powstanie nowe, duże osiedle TBS

WIZUALIZACJE
REKLAMA

Przy ulicy H. Żybułtowskiej w Stargardzie planowana jest budowa nowego, dużego Osiedla Forsycji, które realizowane będzie przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W konkursie architektonicznym zwyciężyła propozycja szczecińskiej pracowni Analog.

Mieszkania społeczne to szansa na wprowadzenie nowej jakości do powstającej aktualnie w Polsce architektury mieszkaniowej. Starogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego od kilku dobrych lat wprowadza nowe standardy w tym zakresie.

Studialna część pracy studia Analog porządkuje obszar opracowania pomiędzy ulicami Spokojną, Różaną, Władysława Broniewskiego i powstającym osiedlem Giżynek. Proponowanym sercem obszaru mają być ogrody działkowe – są one jednym z trzech kluczowych rezerwuarów zieleni w najbliższym sąsiedztwie wraz z Parkiem Stefana Batorego i Starym Cmentarzem.

Obszar przyszłego Osiedla Forsycji to położony na obrzeżach miasta teren o zróżnicowanej zabudowie. Trójkątna działka znajduje się na styku trzech różnych kierunków urbanistycznych: pierwszego tworzonego przez zabudowę jednorodzinną, drugiego związanego z terenami fabrycznymi oraz bliskiej im nowo powstałej zabudowy wielorodzinnej i trzeciego, który wprowadzi w przyszłości zabudowa osiedla Giżynek. Projekt świadomie nawiązuje do tych zastanych w terenie skomplikowanych relacji przestrzennych.

Koncepcja przestrzenna zakłada budowę trzech luźno skomponowanych kwartałów, oddzielonych od siebie wolną od pojazdów przestrzenią wspólną. Zróżnicowane kolorystycznie kwartały zbudowane zostały wokół wyniesionego na ok. 1 metr zadrzewionego, zielonego dziedzińca. Wprowadzenie podwyższenia oraz zróżnicowany charakter elewacji zewnętrznych i wewnętrznych mają za zadanie wydzielenie prywatności części wspólnych nie za pomocą ogrodzeń, lecz miękkich interwencji. Projekt zieleni wewnątrz kwartałów zakłada odtworzenie naturalnego krajobrazu. Ruch samochodowy i parkingi przeniesiono na obrzeże projektowanego terenu, a zaprojektowana zieleń ma zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu, co sprzyjać ma sąsiedzkiej integracji.

ANALOG Architecture
ANALOG Architecture

Proporcje budynków i sposób ułożenia nowych kwartałów próbują podjąć dialog przestrzenny z istniejącymi wokół budynkami mieszkalnymi. Nie premiują jednego wybranego kierunku, starają się współgrać z całym skomplikowanym otoczeniem. Powierzchnie utwardzone zaprojektowano z materiałów mineralnych, zapewniających nie tylko dobrą wytrzymałość, ale też przenikalność wód opadowych.

ANALOG Architecture
REKLAMA

W projekcie zrezygnowano z lokalizacji miejsc postojowych w garażach podziemnych. Wszystkie miejsca postojowe zlokalizowano na terenie wzdłuż drogi wewnętrznej. Do wejść do budynków zapewniono okazjonalny, kontrolowany podjazd. Tym samym wnętrze osiedla jest strefą wolną od ruchu kołowego, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.

ANALOG Architecture

Przestrzenie komercyjne zlokalizowano w parterach najdłuższych budynków, które przylegają do niewielkich wewnętrznych skwerów. Tu swoje miejsce mogą znaleźć zarówno niewielkie punkty usługowe (kawiarnia, sklepik, punkt naprawy i mycia rowerów, etc.), jak również większe lokale o powierzchni ok. 200 mkw.

ANALOG Architecture

Wejścia do budynków zlokalizowano od strony ścian szczytowych, z wnęki, bez konieczności montowania dodatkowych zadaszeń. Na kondygnacjach powyżej parteru zaprojektowano ze względów akustycznych możliwość wydzielenia klatki schodowej. Pomiędzy schodami a pokojami mieszkalnymi zaprojektowano strefę pomieszczeń pomocniczych (łazienki, komórki lokatorskie, kanały i piony instalacyjne), która zapewnia właściwy komfort akustyczny mieszkań.

ANALOG Architecture

Dzięki rezygnacji z garaży podziemnych projekt redukuje powierzchnię zabudowy do minimum i maksymalizuje powierzchnie biologicznie czynne. Zakłada się retencję wody na zielonych dachach oraz budowę zbiorników retencyjnych wykorzystywanych do podlewania terenów zielonych. Budki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych oraz łąki kwietne dadzą schronienie dla zwierząt, zapewniają pokarm dla owadów a także poprawią mikroklimat osiedla. Nowe nasadzenia wykonane będą zgodnie z zasadą bioróżnorodności.

Źródło: ANALOG Architecture

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA