W Gliwicach ma powstać nowy park handlowo-usługowyPixabay, / zdjęcie ilustracyjne

W Gliwicach ma powstać nowy park handlowo-usługowy

Orzech
Orzech
REKLAMA

W województwie śląskim może powstać nowy park handlowo-usługowy. W maju, w Gliwicach rozpocznie się przetarg na na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek znajdujących się przy ulicy Kozielskiej (obręb Brzezinka), które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod funkcje handlowo-usługowe. Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste to budowa "parku handlowo-usługowego", rozumianego jako obiekt handlowo-usługowy lub obiekty handlowo-usługowe.

Parki handlowe dominowały w 2022 roku na rynku handlowym, stanowiąc aż 90 proc. nowej powierzchni handlowej, która trafiła na rynek. Eksperci branżowi prognozują, że w tym roku ten trend się utrzyma dlatego oferowany przez miasto Gliwice teren ma szansę przyciągnąć inwestora, który wybuduje w tym miejscu tego typu obiekt.

9 maja 2023 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach rozpocznie się przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek stanowiących własność Miasta Gliwice. Chodzi o kompleks nieruchomości położonych przy ul. Kozielskiej. Łączna powierzchnia oferowanych przez miasto Gliwice działek wynosi 2,3092 ha. Cena wywoławcza nieruchomości to 6 518 600,00 zł.

Czas, na który zostanie ustanowione prawo użytkowania wieczystego wynosi 40 lat. Termin jakie miasto wyznaczyło na zagospodarowanie nieruchomości wynosi: 3 lata na rozpoczęcie inwestycji i 5 lat na zakończenie budowy.

REKLAMA

"Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste? Budowa "parku handlowo-usługowego" rozumianego jako obiekt handlowo-usługowy lub obiekty handlowo-usługowe o minimalnym wskaźniku intensywności zabudowy dla obu działek (nr 790/2 i 792/20, obręb Brzezinka) określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poziomie 0,1, przy czym: minimalny wskaźnik ma być zrealizowany w odniesieniu do funkcji handlowej, funkcja usługowa może być realizowana bez dodatkowych warunków" – informuje miasto Gliwice.

W sąsiedztwie oferowanego terenu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny mieszkaniowo-usługowe oraz tereny rolne i podstrefa Katowickiej Strefy Ekonomicznej.

Oferowane przez miasto Gliwice działki, położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"' – symbol 1 Un (tereny zabudowy usługowej).

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA